Nyheter 2019 

Visste du att

Strandskatan är Bohusläns landskapsfågel – Haematopus orstralegus – vilket betyder rödbent ostronfångare! På engelska heter den Oyster Catcher. Enligt sägen åt Casanova 50 ostron om dagen till frukost. Kupiga sidan nedåt! Tugga väl!