Ostrea Sverige

Ostrea Sverige AB: s affärsidé är att driva storskalig odling och försäljning av det europeiska platta ostronet, Ostrea edulis. Odlingen sker längs Bohuskusten. Avsättningen för färdiga ostron sker till grossister, främst i Europa.

Läs mer om deras arbete och om ostronet här