Plockning

Plockning av ostron

Br Klemmings Dykhjälp har specialiserat sig på ostronplockning och skötsel av ostronvatten. Med hjälp av bl.a. marinbiologer och har de under 20 år utvecklat ostronhanteringen och plockar idag ca 80 % av de svenska ostron som säljs på marknaden.

Ostronfisket är till skillnad från övrigt fiske inte fritt. I stort sett alla vatten ägs av stat, kommun, olika organisationer eller privata markägare. Detta innebär att det alltid krävs markägarnas tillstånd till att plocka ostron. Br Klemmings Dykhjälp har löst detta genom arrendeavtal eller andra typer av uppgörelser.

Idag finns avtal, från Hamburgsund i söder till Strömstad i norr. med ett femtontal nöjda markägare. I avtalet ingår,förutom plockning, även skötsel och underhåll av ostronvattnen. Ostronvatten som inte vårdas och underhålls, dör sakta ut. Detta är ett stort resursslöseri. Om man däremot gallrar bort de stora ostronen och håller borta skadedjur/växter, får man en levande ostronbank som hela tiden ger nya skördar!

Förr skavde man upp ostronen med stora krattor som drogs efter båtar. Idag är detta förbjudet pga de skador som redskapen gör på bottnarna. Nu får bara fiske ske med håv eller av dykare. Fördelen med att använda dykare är att han kommer åt ostronet på alla djup vilket ju inte håven gör. I stort sett alla ostron finns på djup mellan 1-10 m.

Br Klemming plockar ostronen i specialgjorda lövkorgar som har visat sig fungera bra. Korgarna lastas sedan i ostronbåten och transporteras till Brygguddens Musslor och Ostron, i Sannäskilen, ett företag som i generationer ägnat sig åt ostronförsäljning. Där sumpas ostronen i stora bassänger innan de rengörs, paketeras och transporteras till olika grossister runt om i Sverige.

Regler för ostronfiske

Regler angående fångst av ostron enligt Fiskeriverkets författningssamling (FIFS) och Fiskelagen.

Fiskelagen (1993:787): Fiske efter ostron är förbehållet innehavaren av den enskilda fiskerätten inom 200 m från fastlandet eller från en ö av minst 100 meters längd.

FIFS 1993:30, 8 §: Fiske efter musslor med redskap som släpas efter fartyg är förbjudet. Fiskeriverket kan dock, om det kan tillåtas från fiskevårdssynpunkt, i särskilda fall medge undantag från förbudet.

(FIFS 1998:32).

FIFS 1993:30, 22 §: För ostron gäller minimimåttet 6 cm (Dess minsta diameter eller bredd).