Plockning

Plockning av ostron

Br Klemmings Dykhjälp har specialiserat sig på ostronplockning och skötsel av ostronvatten. Med hjälp av bl.a. marinbiologer och har de under 20 år utvecklat ostronhanteringen och plockar idag ca 80 % av de svenska ostron som säljs på marknaden.

Ostronfisket är till skillnad från övrigt fiske inte fritt. I stort sett alla vatten ägs av stat, kommun, olika organisationer eller privata markägare. Detta innebär att det alltid krävs markägarnas tillstånd till att plocka ostron. Br Klemmings Dykhjälp har löst detta genom arrendeavtal eller andra typer av uppgörelser.

Idag finns avtal, från Hamburgsund i söder till Strömstad i norr. med ett femtontal nöjda markägare. I avtalet ingår,förutom plockning, även skötsel och underhåll av ostronvattnen. Ostronvatten som inte vårdas och underhålls, dör sakta ut. Detta är ett stort resursslöseri. Om man däremot gallrar bort de stora ostronen och håller borta skadedjur/växter, får man en levande ostronbank som hela tiden ger nya skördar!

Förr skavde man upp ostronen med stora krattor som drogs efter båtar. Idag är detta förbjudet pga de skador som redskapen gör på bottnarna. Nu får bara fiske ske med håv eller av dykare. Fördelen med att använda dykare är att han kommer åt ostronet på alla djup vilket ju inte håven gör. I stort sett alla ostron finns på djup mellan 1-10 m.

Br Klemming plockar ostronen i specialgjorda lövkorgar som har visat sig fungera bra. Korgarna lastas sedan i ostronbåten och transporteras till Brygguddens Musslor och Ostron, i Sannäskilen, ett företag som i generationer ägnat sig åt ostronförsäljning. Där sumpas ostronen i stora bassänger innan de rengörs, paketeras och transporteras till olika grossister runt om i Sverige.

Havstenssunds Ostron har odlingar är belägna i närheten av Havstenssund i Norra Bohuslän som är ett gammalt centrum för ostronhandel. Härifrån skeppades det ut stora mängder ostron redan på 1800-talet och detta fortsatte fram till början på 80-talet, då den naturliga förekomsten av ostron reducerades kraftigt. Den större delen skickades till Stockholm och ostron från Havstenssund var ett begrepp inom restaurangvärlden. Deras ambition är att åter sätta Havstenssund på kartan som ett centrum för ostronleverans ut i Sverige.

För drygt 20 år sedan påbörjades försök med att odla vår inhemska art Ostrea edulis, det så kallade platta ostronen. Under årens gång har en teknik utvecklats, där hela odlingsprocessen sker naturligt i havet. Havstenssunds Ostron är för närvarande den enda kommersiella odlingen i Skandinavien. Varje vecka under hela säsongen, som sträcker sig från september till och med maj månad, sorterar de ut och skördar konsumtionsstora ostron som vi levererar till grossister, fiskhandlare, och direkt till restauranger. Sedan några år tillbaka skördar vi också ostron från det vilda beståndet, både de inhemska platta ostronen (Ostrea edulis) och de invasiva Stillahavsostronen (Crassostrea gigas). De arrangerar även event i sin lokal Södra Magasinet i Havstenssunds hamn och turer till vår odling.

Regler för ostronfiske

Regler angående fångst av ostron enligt Fiskeriverkets författningssamling (FIFS) och Fiskelagen.

Fiskelagen (1993:787): Fiske efter ostron är förbehållet innehavaren av den enskilda fiskerätten inom 200 m från fastlandet eller från en ö av minst 100 meters längd.

FIFS 1993:30, 8 §: Fiske efter musslor med redskap som släpas efter fartyg är förbjudet. Fiskeriverket kan dock, om det kan tillåtas från fiskevårdssynpunkt, i särskilda fall medge undantag från förbudet.

(FIFS 1998:32).

FIFS 1993:30, 22 §: För ostron gäller minimimåttet 6 cm (Dess minsta diameter eller bredd).