Välkommen till Ostronakademien

Grebbestad - Sveriges ostroncentrum

Ostronakademiens stipendie!

Nu är det dags att söka Ostronakademiens stipendie för 2023.

För att främja forskning och utveckling med syfte att öka kunskapen om det svenska ostronet Ostrea edulis, att främja utvecklingen av skonsamma fångstmetoder och/eller främja utvecklingen av metoder för en hållbar odling av ostron, utlyser Ostronakademien ett årligt stipendium om 10 000 kr, som uppmärksammas i samband med akademiens årsmöte.

Stipendiet kan sökas av:
Studenter vid högskola eller universitet, som planerar, genomför eller har genomfört ett examensarbete med en inriktning i enlighet med stipendiets ändamål. Yngre forskare och doktorander som ännu ej är etablerade hos forskningsråden och som presenterar en intressant projektidé i enlighet med stipendiets ändamål. Stipendiet ges som ett personliga bidrag. Stipendiaten ombeds också hålla en kortare presentation av sitt arbete i samband med någon av Ostronakademiens aktiviteter.

Ostronakademiens stipendium kan sökas under hela året och ansökningshandlingar skall vara Ostronakademien tillhanda senast 31 december. Beslut om anslag fattas av styrelsen, cirka en månad före årsmötets som hålls i februari/mars.

Det finns inget särskilt ansökningsformulär. Ansökan bör innehålla en kort presentation av den sökande och en motivering som beskriver varför stipendiet söks. 

Ansökan skickas in i ett underskrivet exemplar per brev, med en kopia som e-post till:

Ostronakademien
Nedre Långgatan 48
457 72 Grebbestad

E-post: info@ostronakademien.se


Ostron - En kärlekshistoria!


Lördagen den 4 september 2004 bildades Ostronakademien i Grebbestad. Det är en ideell förening för alla ostronintresserade. Syftet är att ta tillvara våra underbara svenska ostrons hela potential samt stödja och entusiasmera ostronälskare, krögare, fiskare, leverantörer, dykare och forskare. Ja, alla som på något sätt kommer i kontakt med detta fantastiska skaldjur.

Du kan stödja oss och vårt arbete genom att bli medlem i Ostronakademien.


Kontaktuppgifter

Ostronakademien
Nedre Långgatan 48
457 72 Grebbestad
Tel: +46 70 454 22 52

Email: info@ostronakademien.se