Välkommen till Ostronakademien

Grebbestad - Sveriges ostroncentrum

Nu är det hög tid att ansöka om Ostronakademiens stipendie!


Ostronakademiens stipendium kan sökas under hela året och ansökningshandlingar skall vara Ostronakademien tillhanda senast 31 december. Beslut om anslag fattas av styrelsen, cirka en månad före årsmötets som hålls i februari/mars.
Det finns inget särskilt ansökningsformulär. Ansökan bör innehålla en kort presentation av den sökande och en motivering som beskriver varför stipendiet söks.
Ansökan skickas in i ett underskrivet exemplar per brev, med en kopia som e-post till:
Ostronakademien
Nedre Långgatan 48
457 72 Grebbestad
E-post: info@ostronakademien.se


Grebbestadostron får skyddad ursprungsbeteckning i EU

Grebbestadostron är nu det skyddade varumärket för det europeiska ostronet Ostrea edulis som lever fritt i Grebbestads norra och södra skärgårdar. För att få saluföras som Grebbestadostron ska ostronet antingen ha handplockats av dykare eller fiskats av fiskare utrustade med håv, vattenkikare och vadarbyxor.

– Med en skyddad ursprungsbeteckning säkras att de ostron som saluförs som Grebbestadostron kommer från angivet område utanför Grebbestad och har fiskats på rätt sätt, säger Camilla Bender Larson, näringsutvecklare på Jordbruksverket.

Förutsättningarna i vattnet i Grebbestads norra och södra skärgårdar, med sin låga temperatur och salthalt, gynnar ostronen. Dessa förutsättningar var avgörande för att ostronet Ostrea edulis överlevde när parasiter slog ut arten på många håll i Europa under 1960-talet. Idag utgör området för Grebbestadostron en betydande del av den återstående populationen av det vilt levande europeiska ostronet.

– Ostron har ett fascinerande levnadssätt och är viktiga som en del i kustekosystemet. De har förmågan att filtrera ut plankton från vattenmassan som näring och bidrar därigenom till en bättre vattenkvalitet i havet. Dessutom är ostronet en fantastisk näringsrik råvara som vi kan använda både rå och tillagad, säger Izabela Alias, vattenbrukssamordnare på Jordbruksverket.

För att säkerställa artens fortlevnad begränsas fisket av Grebbestadostron och utförs i huvudsak av dykare som även hjälper till att sprida ut de små ostronen på ostronbankarna för att de ska ha rätt förutsättningar att fortleva.

Om Grebbestadostron
Det europeiska ostronet som utgör Grebbestadostron är 7–15 cm i diameter och har ett knaggligt och gråbrunt yttre. På insidan skimrar det av pärlemor och violetta toner. Kanten på skalets insida går i nyanser av djupt smaragdgrön. Ostronköttet doftar hav och har en smak av saltvatten, mineraler, tång och umami.

Svenska produkter och livsmedel som har ursprungsbeteckning SUB
• Grebbestadostron
• Hånnlamb, kött från gutefår
• Kalix Löjrom
• Rökt Vättersik
• Upplandskubb
• Vänerlöjrom
• Wrångebäcksost 

Ostronets dag/Ostronpremiär 2023!

På grund av klimatförändringar och högre vattentemperaturer och därvid förlängd lekperiod för våra ostron har vi ändrat Ostronets dag/Ostronpremiären.
Från första lördagen i september framflyttas den till lördagen den 16 september 

Styrelsen Ostronakademien


Lördagen den 4 september 2004 bildades Ostronakademien i Grebbestad. Det är en ideell förening för alla ostronintresserade. Syftet är att ta tillvara våra underbara svenska ostrons hela potential samt stödja och entusiasmera ostronälskare, krögare, fiskare, leverantörer, dykare och forskare. Ja, alla som på något sätt kommer i kontakt med detta fantastiska skaldjur.

Du kan stödja oss och vårt arbete genom att bli medlem i Ostronakademien.


Kontaktuppgifter

Ostronakademien
Nedre Långgatan 48
457 72 Grebbestad
Tel: +46 70 746 6067

Email: info@ostronakademien.se