Nyheter 2015

Visste du att

Strandskatan är Bohusläns landskapsfågel – Haematopus orstralegus – vilket betyder rödbent ostronfångare!
På engelska heter den Oyster Catcher.

Enligt sägen åt Casanova 50 ostron om dagen till frukost. Kupiga sidan nedåt! Tugga väl!