Havet

Havet - Ostronets bostad

I Ostronakademiens stadgar står det:

§1 Föreningens övergripande syfta är att ta vara på det svenska ostronens potential på alla plan samt att verka för kvalitetsutveckling av ostronet som kulinarisk upplevelse inkl. recept och passande drycker.

En grundförutsättning för ostron av hög kvalitet är att det finns rikligt med mat (plankton) men så lite av gifter och föroreningar som möjligt. Nedan följer några länkar till hemsidor med information om hur det står till med vattenkvalitet och förvaltning av beståndens status i havet.

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och Vattenmyndighetens vision är:
“Vi arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.”
www.havochvatten.se

Institutionen för akvatiska resurser, SLU.

Vi forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser.
Institutionen för akvatiska resurser arbetar för ett hållbart nyttjande av fisk och skaldjur genom att utveckla kunskap, utbildning och biologisk rådgivning. Vi kombinerar forskning och miljöövervakning och skapar en stimulerande arbetsmiljö till nytta för samhället.
 Vår vision är “starka fiskbestånd i friska vatten”.
http://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/

Göteborgs universitet

I Bohuslän, liksom i andra kustområden i Sverige, ökar befolkningen kraftigt under sommaren på grund av fritidsboende, fritidsbåtar, turism och rekreation. Den unika havsmiljön är en viktig källa för marin föda, den har en stor dragningskraft för besökande och boende och är därmed en viktig inkomstkälla och arbetsmarknad för regionen. Samtidigt påverkas skärgården och havsmiljön på negativa sätt av att vi använder den.
I ett unikt samarbetsprojekt, där bland andra Göteborgs universitet, Länsstyrelsen, HaV-myndigheten, Västra Götalandsregionen och kustkommuner deltar, undersöks hur fritidsbåtarnas giftiga avgasutsläpp direkt i vattnet, påverkar havsmiljön.
– Bland annat undersöker vi hur blåmusslor och ostron tar upp föroreningarna. Genom att kombinera projektgruppens unika kompetenser kan vi på så sätt stärka arbetet med ett hållbart nyttjande av havsmiljön så att olika näringar ska kunna samexistera, säger Kjell Nordberg, projektledare och professor vid institutionen för marina vetenskaper.