Ostronakademien

Ostronakademien, en ideell förening som bildades 2004, arbetar för att öka kunskapen och intresset för det svenska ostronet ostrea edulis. Föreningen samarbetar med fiskare, forskare, markägare, krögare och turistnäring. År 2005 tilldelades Ostronakademien hedersomnämnandet Årets Skarpsill av branschorganisationen Svensk Fisk.

Ostronakademien är öppen för alla intresserade. Medlemsskap, 150 :- / år för privatpersoner och 1 500:- / år för företag, kan tecknas direkt via vår hemsida.
Bli medlem