Kalendarium 2022


Ostronakademiens stipendie!

Nu är det dags att söka Ostronakademiens stipendie för 2023.

För att främja forskning och utveckling med syfte att öka kunskapen om det svenska ostronet Ostrea edulis, att främja utvecklingen av skonsamma fångstmetoder och/eller främja utvecklingen av metoder för en hållbar odling av ostron, utlyser Ostronakademien ett årligt stipendium om 10 000 kr, som uppmärksammas i samband med akademiens årsmöte.

Stipendiet kan sökas av:
Studenter vid högskola eller universitet, som planerar, genomför eller har genomfört ett examensarbete med en inriktning i enlighet med stipendiets ändamål. Yngre forskare och doktorander som ännu ej är etablerade hos forskningsråden och som presenterar en intressant projektidé i enlighet med stipendiets ändamål. Stipendiet ges som ett personliga bidrag. Stipendiaten ombeds också hålla en kortare presentation av sitt arbete i samband med någon av Ostronakademiens aktiviteter.

Ostronakademiens stipendium kan sökas under hela året och ansökningshandlingar skall vara Ostronakademien tillhanda senast 31 december. Beslut om anslag fattas av styrelsen, cirka en månad före årsmötets som hålls i februari/mars.

Det finns inget särskilt ansökningsformulär. Ansökan bör innehålla en kort presentation av den sökande och en motivering som beskriver varför stipendiet söks.

Ansökan skickas in i ett underskrivet exemplar per brev, med en kopia som e-post till:

Ostronakademien
Nedre Långgatan 48
457 72 Grebbestad

E-post: info@ostronakademien.seNordiska Mästerskapen i ostronöppning avgjort!

NM och ÖGM blev en succé och utan våra sponsorer och de medverkande hade detta aldrig varit möjligt.
Stort tack till samtliga för era insatser.

Styrelsen Ostronakademien

Nordiska Mästerskapet

Öppna Grebbestads MästerskapetGöteborgsmästerskapen i Ostronöppning

Lördagen den 30 april 2022 kl. 14.00 så kommer Göteborgsmästerskapen i ostronöppning att gå av stapeln.

Tävlingen startade 2016 så i år är det sjätte gången. Tävlingen blev en succé redan från starten.

Så i år kommer ett episkt slag att äga rum på Quality Hotell The Weaver, Göteborgsvägen 91, Mölndal. Där kommer kockar, blötdjursantusiaster och fiskhandlar göra upp om titeln Göteborgs snabbaste Ostronöppnare.

Om du vill vara med och tävla eller ha information så skickar du ett mail till info@gbgostron.nu

eller kontaktar Peter Ohlsson, 0708-848510