Nord - Ostron

Nord-Ostron är ett projekt där Sverige, Norge och Danmark tillsammans ska utveckla odling av det nordiska ostronet, Ostrea edulis. Målet är att göra ostronodling till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar ny näring. Vi hoppas och tror att projektet kan bidra till att få levande kustsamhällen i området. Nord-Ostron är ett treårigt projekt inom EUs Interreg-program (Interreg IVA Kattegatt-Skagerack). Projektet har ett övergripande syfte; att utarbeta samarbetsmodeller över de tre ländernas gränser för att underlätta framtida näringslivsutveckling inom det marina området. Ostronodling tjänar här som modellprojekt.

I projektets partnerskap ingår ett innovationsnätverk från respektive land: mare novum (Sverige), Dansk Skaldyrcenter (Danmark) och MareLife (Norge). Dessutom ingår Göteborgs universitet, Universitetet for miljø og biovitenskap Ås i Norge, Center for forskning og forvaltning av skaldyr i Danmark och Ostrea Sverige AB. Projektet med-finansieras bland annat av Västra Götalandsregionen och Region Nordjylland. Projektledare för Nord-Ostron är Susanne Lindegarth tillika Ostronakademiens ordförande.

Läs mer om detta projekt här