Stipendium

Ostronakademiens stipendium

För att främja forskning och utveckling med syfte att öka kunskapen om det svenska ostronet Ostrea edulis, att främja utvecklingen av skonsamma fångstmetoder och/eller främja utvecklingen av metoder för en hållbar odling av ostron, utlyser Ostronakademien ett årligt stipendium om 10 000 kr, som uppmärksammas i samband med akademiens årsmöte.

Stipendiet kan sökas av:
Studenter vid högskola eller universitet, som planerar, genomför eller har genomfört ett examensarbete med en inriktning i enlighet med stipendiets ändamål. Yngre forskare och doktorander som ännu ej är etablerade hos forskningsråden och som presenterar en intressant projektidé i enlighet med stipendiets ändamål. Stipendiet ges som ett personliga bidrag. Stipendiaten ombeds också hålla en kortare presentation av sitt arbete i samband med någon av Ostronakademiens aktiviteter. 

Ostronakademiens stipendium kan sökas under hela året och ansökningshandlingar skall vara Ostronakademien tillhanda senast 31 december. Beslut om anslag fattas av styrelsen, cirka en månad före årsmötets som hålls i februari/mars. 

Det finns inget särskilt ansökningsformulär. Ansökan bör innehålla en kort presentation av den sökande och en motivering som beskriver varför stipendiet söks. 

Ansökan skickas in i ett underskrivet exemplar per brev, med en kopia som e-post till:

Ostronakademien
Nedre Långgatan 48
457 72 Grebbestad

E-post: info@ostronakademien.se 

Ostronakademien är en ideell förening vars övergripande syfte är att ta vara på det svenska ostronets "Ostrea edulis" potential på alla plan.

Stipendiater
2013 - 2017 ostronstipendium

Dessa år har Ostronakademien beslutat att inte dela ut något stipenium. Detta beror på att de ansökningar som inkommit ej har uppfyllt de krav vi ställer på de sökande. Vi önskar sökande välkomna åter under 2017.

2012 Års ostronstipendiater - Mia Erlandsson & Maja Bernvill

Får vi lov att presentera årets ostronstipendiater Mia Erlandsson och Maja Bernvill från Arkitektskolan i Lund.

För sitt projekt "Ostronbanken" får de årets stipendie om 10 000:-.

Ostronbanken är en upplevelsebaserad och visionär arkitektonisk anläggning med ett ostronkläckeri, som skall visa ostronets väg från "kläckeri till matbord".

Vill du fördjupa dig ytterligare i detta spännande projekt klickar du här

2011 års stipendiat, Erik Abelins exjobb finns nu att läsa via vår hemsida. Erik Abelin, är en matintresserad 31­ åring som studerat industridesign vid
högskolan i Lund. 

Initialt hade stipendiaten en diskussion med fiskhandlare för att undersöka trender och konsumtionsbeteenden. Arbetet med ostronbaren har därefter fått mycket positiv respons från branschfolk. Impulser till ostronbaren har även kommit från besök i Paris och brasseriernas sätt att hantera skaldjur på trottoarerna.
Ostronbaren är lätt att transportera på en bil med takräcke, i en skåpbil eller på en dragkärra.

Du hittar Eriks exjobb här.

Vill du följa Eriks jobb hittar du hans hemsida här.