Styrelsen

Hedersordförande och grundare till Ostronakademien

Staffan Greby, grundare av Ostronakademien

Styrelse

Kristina Frigert, Ordförande
Hans Pettersson, Materialansvarig
Jan-Erik Westersund, Sekreterare.
Lena Westersund, Ekonomi.
Magnus Karlsson, Medlemsregister
Lars Karlsson, Ostronplockning, fiskerättsfrågor och förvaring
Mats Ulmestrand, Ostronforskning och fiske (skördning).
Mia Sundberg
Michael Ulhagen, Webredaktör.