Styrelsen

Hedersordförande och grundare till Ostronakademien

Staffan Greby, grundare av Ostronakademien

Styrelse

Kristina Frigert                        Ordförande
Michael Ulhagen                      Vice ordförande
Janne Westersund                  Sekreterare
Lisbeth Sandersson               Kassör 
Lars Karlsson                            Ledarmot
Mia Sundberg                           Ledarmot
Ulrika Lorensson                     Adjungerande ledamot


Revisorer 2024
Lennart Skarsjö
Inger Jacobsson

Valberedning 2024
Malin Sellman
Lena Westersund