Nyheter 2013

Projekt Nord-Ostron

"Projekt Nord-Ostron är avslutat men arbetet med att utveckla ostronodlingsindustrin fortsätter! Projektet har bl.a. tagit fram en Handbok för ostronodling, där entreprenörer, myndigheter och övriga intresserade kan lära sig dom grundläggande principerna kring ostronets biologi, odlingstekniker och regler och tillstånd. Här kan du ladda ner Handboken


En Strategirapport om ostronnäringens utvecklingsmöjligheter i Skandinavien är nu också färdig. Rapportens förslag skall ses som byggstenar i nordiska strategier för utvecklingen av ostronindustrin.
Här kan du ladda hem strategirapporten

Visste du att

Strandskatan är Bohusläns landskapsfågel – Haematopus orstralegus – vilket betyder rödbent ostronfångare!
På engelska heter den Oyster Catcher.

Enligt sägen åt Casanova 50 ostron om dagen till frukost. Kupiga sidan nedåt! Tugga väl!