Tävlingsregler


Det är upp till tävlingsarrangören att bestämma antalet ostron som skall användas i varje heat. På NM, EM eller VM är detta antalet 30 stycken. Detta antal ostron är det antal som skall presenteras på brickan. Utöver det antal ostron som skall öppnas får den tävlande ytterligare 2 ostron. Dessa ostron skall användas som reservostron, och får användas av den tävlande om denne så önskar. Det är upp till den tävlande att kontrollera att antalet ostron är rätt.

Här kommer även ett lite axplock av bedömningsregler som våra kunniga domare måste ta hänsyn till. Håll tillgodo!

Grundbedömning

En första visuell bedömning på brickan som helhet skall göras med nedanstående grundande kriterier. Detta ger en grundbonus på max 1 sekund per ostron.


Geometri på uppläggningen av ostronen

* Raka rader

* Raka kolumner

* Låsen åt samma håll

* Utnyttjat hela brickans yta

* Vatten är tillåtet på brickan

* Inga skalflisor eller köttslamsor


Useende bedömning

* Varje ostron granskas visuellt, och varje ostron som ej anses presentabelt för en restaurang gäst bestraffas med 1 sekunds avdrag

* Avdrag skall ej ske för döda eller torra ostron

* Ostron med blod bestraffas med 15 sekunders avdrag

* Tomt skal eller saknat ostron bestraffas med 15 sekunders avdrag

* Om fler än begärt antal ostron presenteras skall bonus inte utgå

Resultatberäkning

Grundtid är den tid som den tävlande öppnar det begärda antalet ostron

Bonus
* Domarna kan ge tidsavdrag för utseendet ostronbrickan. Domarna kan ge upp till 30 sekunders tidsavdrag för en ostronbricka som är arrangerad på ett snyggt och prydligt sätt.

Tidstillägg

Följande tidstillägg görs för:

* Ett ostron som inte är losskuret från skalet                            4 sekunder

* Ett ostron med blod                                                            30 sekunder

* Ett ostron med skal eller flisor på sig                                     4 sekunder

* Ett ostron som är skuret eller trasigt                                                    4 sekunder

* Ett ostron som inte ligger på plats i sitt skal                                      4 sekunder

* Varje ostron som inte är öppnat eller saknas                                 30 sekunder

Den som har lägst kombinerad sluttid inklusive bonusavdrag och straffsekunder kommer att utses till vinnare. I det fall där det blir samma sluttid kommer tävlaren med det lägsta strafftidstillägg bli placerad först. Om de tävlande fortfarande ligger lika skall den tävlande med den högsta bonus bli placerad först.