Utmärkelser

Stipendiet till Pluto Johannissons minne

Se följande länk

Tanums kommuns turistpris

Se följande länk

Kungsfenan: Årets skarpsill 2005

Se följande länk